Nuoret pyörittävät Ruusulaa

Ruusulan väki tuumi kesällä 2015, että tilan tapa työllistää on aika miettiä uudelleen. Ulkomainen työvoima kuormitti tilaa ja viranomaisia kohtuuttomasti työllistämisen eri vaiheissa. Samalla paikallisten nuorten kesät kuluivat vailla töitä ja mahdollisuuksia oppia ja kantaa vastuuta. Tämän yhtälön seurauksena suurella joukolla nuoria on yhä vähemmän kokemusta maaseudun käytännön arjesta ja samalla puutteelliset lähtökohdat arvostaa ruoan alkuperää sekä kunnioittaa viljelijöiden tärkeää työtä puhtaan ja paikallisen ruoan tuottajana.

Oivalluksen seurauksena syntyi ajatus Ruusulan sesongin pyörittämisestä nuorten voimin. Ideasta innostuivat Jyväskylän kaupunki, MTK:n ja Laukaan kunta. Ruusulan väellä onkin kunnia todeta, että yhteistyön seurauksena kesällä 2017 tilaa pyörittävät paikalliset nuoret. Nuoret vastaavat muiden muassa poimituksesta, poiminnasta, pakkaamisesta, kuljetuksesta, asiakaspalvelusta, myynnistä ja asiakastyytyväisyydestä. Toimintaa ohjaavat pääasiassa aikaisempina vuosina ansioituneet nuoret ja olemassa olevat prosessit sekä joukko tilan rakkaita ja uskollisia asiakkaita. Olemme varmoja, että yhteistyöllä onnistumme kunnianhimoisessa ja tavoittelemisen arvoisessa tavoitteessa.

Projektin tavoite on näyttää Suomelle, että oikein toteutettuna nuorilla on erinomaiset mahdollisuudet kantaa merkittävää vastuuta liiketoiminnan pyörittämisestä aloilla, joilla osaaminen ei vaadi korkeakoulututkintoa tai merkittävää elämänkokemusta. Yrityksillä annamme toivottavasti ajattelemisen aihetta siitä miten nuoria voi jatkossa yhä varhaisemmassa vaiheessa sitouttaa vastuuseen ja oppimiseen käytännössä.

Projektin lopullinen tavoite on luoda nuorille työpaikkoja sekä jakaa pilottiprojektin oivallukset ja työkalut helposti hyödynnettävässä ja levitettävässä muodossa vuoden 2018 aikana. Tervetuloa sesonkina tutustumaan Ruusulaan ja tukemaan nuorten työllistymistä!